ON-LINE SHOP
----
TOKYO
HONG KONG
THE BOUTIQUE Charvi
JAPAN
----
JAPAN
KIT Showroom
CHINA
ZHEJUANG
----
SHANGHAI
----
BEESSHOP
TINA
AOMORI
----
SMOG
iconam
Palm maison
HYOGO
----
Palm maison store in Ashiya

A STORY TOKYO
SINGAPORE
ROBINSONS
garden Sensounico edition in ISEATN FUCHU
U.K
BUTTIKU
KANAGAWA
----
Studio Sensounico in SOGO YOKOHAMA
CHIBA
----
Piu e Piu in Takashimaya Kashiwa
USA
Betty Reiter
TAIWAN
NAGASAKI
----
prattle pecha
PIANO PIANO
ISETAN SHINJUKU SHOES & BAGS
MITSUKOSHI GINZA SHOES
AICHI
----
NAGOA MITSUKOSHI SAKAE SHOES
FUKUOKA
----
IWATAYA SHOES
Piu e Piu in ISETAN SAGAMIHARA
Noriem in MITSUKOSHI HOSHIGAOKA
garden sensounico edition in SANYO DEPARTMENT STORE HIMEJI
CoutuLife Ebisu
DEPECHE MODE EBISU
HIROSHIMA
----
after-end
琪琪
墨顔
HENAN
----
中空時
ZHEJUANG
----
INfashion
GUANGZHOU
----
広州闫慧民 
SUZHOU
----
蘇州対小姐
素心
ACCUM